ERROR

Hibaizmus – Errorism 2014 – 2019

"A valóság egy keresztmetszetének a tökéletes leképezése, a hűség eszközölése. Ám ezzel egyidőben, vagy esetleg egy későbbi időpontban valamilyen nem várt, vagy megrendezett, de nem tökéletesen behatárolható impulzus is a képalkotás részévé válik." - "The perfect imaging of a cross-section of reality, the instrumentation of fidelity. But at the same time, or perhaps at a later date, some unexpected or staged, but not perfectly demarcated, impulse also becomes part of imaging."

A képeken, egyfajta spontán szolarizáció jött létre, a negatívhívó mellékhatása miatt. Aztán a későbbi képeken egyéb, például a film öntési hibája, érhető tetten. – In the images, a kind of spontaneous solarization occurred due to the side effect of the negative caller. Then, in later images, other things, such as the film’s casting defect, can be seen in action.